Sunfood Dalat CO.OP tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 và Hội nghị tổng kết của chính phủ.

Monday, October 14, 2019
Hôm nay ngày 14/10/2019, ông Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT Sunfood Dalat CO.OP có buổi làm việc và phát biểu ở "Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019" tại Hà Nội. Trong cùng ngày, ông Phạm Ngọc Thạch cũng tham gia "Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể".
Cùng Sunfood Dalat CO.OP điểm qua một vài hình ảnh trong sự kiện này nhé!
Ông Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT Sunfood Dalat CO.OP tại "Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019" Hà Nội. 
 
Ông Phạm Ngọc Thạch phát biểu ở "Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019".
 
Ông Phạm Ngọc Thạch giới thiệu sản phẩm của Sunfood Dalat CO.OP đến thủ tướng chính phủ cùng các đại biểu.
 
Khung cảnh "Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể".
 
Leave your comment