Liên hệ

Điện thoại: +842636 511 366

Diện tích: 10000ha

Địa chỉ: Măng Line, P7, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Email: Sunfooddalat@gmail.com
Website: http://www.sunfooddalat.com
Facebook.com/sunfooddalat/