Contact

HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đức Bình
Địa chỉ: Hoài Đức, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0984 981 599 - 0978 760 007
MST:58013622843
Email: htxnongnghiepducbinh@gmail.com
Website: http://htxducbinh.com
Facebook.com/htxducbinh