Cam Vinh

Quả tròn đều, mọng nước, vàng đều, màu vàng tươi chanh pha với màu xanh.
000