Cơ sở Sản xuất Thanh Thảo

Địa chỉ: 11C-Lữ Gia - P9 - TP Đà Lạt

VSATTP: 514/2017/YTLĐ-XNCB